Navigácia

 • DIKTÁT-or 2018

  Dňa 21. 2. 2018 sa uskutoční na našej škole Olympiáda v pravopise slovenského jazyka "DIKTÁT-or 2018", ktorého sa zúčastní 16 žiakov Spojenej školy. Cieľom súťaže je motivovať žiakov k zdokonaľovaniu zručností v pravopise slovenksého jazyka a k zvyšovaniu kultúry písomného prejavu. Gestorkami súťaže sú: Mgr. A. Maršáleková a PaedDr. D. Stieranková.

 • Prekladateľská súťaž v anglickom jazyku

  Dňa 19. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnila prekladateľská súťaž v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov Spojenej školy. Úlohou žiakov je preložiť neznámy text z anglického jazyka do slovenského jazyka pomocou slovníkov. V preloženom texte sa hodnotí používanie vhodnej slovnej zásoby a textová koherencia. Súťaž zabezpečuje Mgr. V. Morvayová

 • Prekladateľská súťaž v nemeckom jazyku

  Dňa 15. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnila prekladateľská súťaž v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 9 žiakov Spojenej školy. Úlohou žiakov je preložiť neznámy text z nemeckého jazyka do slovenského jazyka pomocou slovníkov. V preloženom texte sa hodnotí používanie vhodnej slovnej zásoby a textová koherencia. Súťaž zabezpečuje Mgr. A. Kecskésová

 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 15. 2. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak organizačnej zložky Stredná priemyselná škola Michal Herencsár z I. E triedy. Michal súťažil v kategórii 2D v silnej konkurencii so žiakmi aj 3. a 4. ročníka zo stredných škôl Nitrianskeho kraja a umiestnil sa na veľmi peknom 4. mieste. Michalovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. V. Morvayová

 • "3D modelovanie v SOLIDWORKS"

  Dňa 14. 2. 2018 sa žiaci našej školy Ladislav Svajda a Miroslav Lengyel z III. E triedy zúčastnia súťaže "3D modelovanie v SOLIDWORKS", ktorú organizuje spoločnosť Schier Technik Slovakia, s. r. o. na Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Základným obsahom súťaže je ED modelovanie dielu podľa zadaného výkresu. Odborným garantom akcie je Ing. J. Horňák, ktorý chlapcov zároveň sprevádza na súťaži. Chlapcom želáme veľa úspechov.

 • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

  Dňa 8.2.2018 sa  v Gymnáziu Vráble uskutočnil  jubilejný 20. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv. Študenti stredných škôl si vo vedomostnom kvíze overili poznatky z oblasti práva, ústavy, ľudských práv,...  Našu školu reprezentovali traja študenti, OZ OA S.Hamarová z IV.A, OZ SPŠ R.Matušek z IV.T a OZ SOŠ  Oto Bara II.SCH. Počas prestávky si študenti i učitelia mohli pozrieť putovnú výstavu 1944 Slovenské národné povstanie umiestnenú v areáli školy.  Aj keď študenti v silnej konkurencii  nepostúpili do užšieho výberu ,získali diplomy (viď. foto), za vzorné reprezentovanie našej školy im patrí vďaka. Súťaž koordinovala a pedagogický dozor zabezpečila p.prof. Stieranková.

 • 9. kontraktačný deň CF v médiách

  Napísali o 9. kontraktačnom dni CF v Šali:

  šala24:

  http://sala.dnes24.sk/foto-v-sali-sa-konal-kontraktacny-den-ziaci-sa-popysili-so-svojim-biznisom-291161

  Slovo Šaľanov:

  Aj my podporujeme mladých ľudí, preto sme tento týždeň navštívili 9. ročník Kontraktačného dňa cvičných firiem, ktorý usporiadala Spojená škola Nivy. Stretli sme šikovných mladý ľudí, najedli sa dobrôt, ktoré nám ponúkli a kúpili si fiktívnu sedačku do kancelárie. Viac sa dočítate v novom čísle, ktoré vyjde v printovej podobe už na Valentína.

  RTV KREA:

  V Šalianskom kultúrnom dome sa konal 9. ročník kontraktačného dna cvičných firiem. Študenti si na vlastnej koži vyskúšali aké to je spravovať vlastnú firmu.

  http://www.rtvkrea.sk/studenti-sa-ucili-podnikat

   

   

 • Vyhodnotenie 9. veľtrhu CF

  Najlepšie logo

  1. miesto - Winner´s sport, s. r. o.,  Stredná priemyselná škola, Šaľa

  2. miesto  - Adriana Bártlová - Králikárny, Sokolov

  3. miesto - Little Sweet Dream, Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava

  Najlepší slogan

  1. miesto - ShadyClap , s. r. o. , Obchodná akadémia I,  Karvaša, Bratislava

  2. miesto  - Autoškola Kateřina Lavičková, SŠ živnostenská, Sokolov

  3. miesto - Lounge  & Coffee s. r. o. ,  Obchodná akadémia, Nitra

  Najlepší katalóg

  1.miesto - PROGRES ENTERTAINMENT GARDEN, s. r .o., SOŠ záhradnícka, Malinovo

  2. miesto - Vita, s. r. o, Obchodná akadémia Levice

  3. miesto – LEA, s. r. o., Obchodná akadémia I.,  Karvaša, Bratislava

  Najlepšia elektronická prezentácia

  1.miesto – SWEET ROAD, s. r.o., Obchodná akadémia Zlaté Moravce

  2. miesto -  SOXKY, s. r. o. , Obchodná akadémia Levice

  3. miesto -  Cukráreň bez cukru, s. r. o.,  SOŠ, Nitra

  Najlepší stánok

  1.miesto -  Garden Rose, s. r. o, SOŠ záhradnícka, Malinovo

  2. miesto – PLANET of children, s. r. o. , SOŠ, Nitra

  3. miesto – BOKAČA, s. r. o., Obchodná akadémia Nitra

  Najlepšia vizitka

  1.miesto – HOTEL INDEPENDENCE, s. r. o., SOŠ obchodu  služieb, Zlaté Moravce

  2. miesto – SMOOTIES & FRESH, s. r. o., SŠ Obchodná akadémia Šaľa

  3. miesto -  HANG OUT Café, s. r. o. ,  SOŠ hotelových služieb  a obchodu, Nové Zámky

   

  Cena SCCF Bratislava -  Chandelier, s. r. o. , Obchodná akadémia I. Karvaša, Bratislava

  Cena Duslo a.s. Šaľa

  • EXCELENCIA s. r. o., SŠ Obchodná akadémia Šaľa
  • Garden Rose, s. r. o., SOŠ záhradnícka, Malinovo
  • Flash s. r. o., Súkromná SOŠ s VJM , Kollárovo

  Cena Actemium  - ProCS

   Milky, s. r. o. , Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

   Cena Mesta Šaľa

  • Greencraft,cult, s. r. o. , Obchodná akadémia, Sereď
  • SWEET ROAD, s. r. o., Obchodná akadémia,  Zlaté Moravce
  • Nice for Everyone, s. r. o.  Súkromná SOŠ podnikania, Zvolen

  Cena OVaK NSK - Hotel INDEPENDENCE s. r. o. , SOŠ obchodu a služieb, Zlaté Moravce

   

   BLAHOŽELÁME!

 • 9. kontraktačný deň cvičných firiem

  8. februára 2018 sa uskutočnil 9. kontraktačný deň cvičných firiem v DK v Šali. Tentokrát sa veľtrhu zúčastnilo 30 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a Čiech, konkrétne zo Sokolova, Nitry, Šale, Serede, Nových Zámkov, Levíc, Kollárova. Bratislavy, Malinova, Zlatých Moraviec, Zvolena.

  Cvičná firma je voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku a funguje ako efektívne prepojenie teoretickej výučby s praxou. Žiaci si firmu založia, spravujú a aktívne v nej pracujú, CF simuluje podmienky reálnej praxe. Spája teoretické vedomosti z odborných predmetov ako podniková ekonomika, účtovníctvo, výpočtová technika s ich aplikáciami a žiaci majú možnosť pri obchodovaní využiť i cudzí jazyk. Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje samostatnosť žiakov pri práci, naučia sa vzájomne komunikovať, pracovať v tíme, rozvíjajú kreativitu, podnikateľské zručnosti, naučia sa zodpovednosti za včasné a kvalitné splnenie úloh. Žiaci – zamestnanci cvičných firiem svoju činnosť prezentujú na celoslovenských a medzinárodných stretnutiach, zúčastňujú sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska a zahraničia.

  Predmetom podnikania cF v tomto roku boli cukrovinky, káva,  nápoje, andrenalínové športy, záhradnícke a kvetinárske potreby, cupcaky, minipizza, autoškola ci výroba králikární a podobne.

  Všetkým zúčastneným firmám  a  učiteľom patrí poďakovanie za účasť a prezentovanie.

 • Navštívia nás zástupcovia zo Žilinskej univerzity

  Dňa 7. februára 2018 nás navštívia zástupcovia zo Žilinskej univerzity Ing. Michal Hodoň PhD. a prof. Ing. Juraj Miček PhD.. Obsahom prednášky budú informácie o možnostiach štúdia na ŽU a Yrobote. Yrobot je výučbový systém postavený na modulárnej architektúre. Bol vyvinutý na Katedre technickej kybernetiky, Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Vyvinutý systém predstavuje Open HW platformu, na ktorej si môžu študenti osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Yrobot má slúžiť ako základ pre vývoj ďalších rozširujúcich aplikácií. Besedu zorganizovala RNDr. N. Pappová pre žiakov IV. E, IV. T  a III. E triedy.

 • LVVK

  Žiaci Spojenej školy sa zúčastnia v termíne od 4. februára do 8.februára 2018 lyžiarskeho výcvikového kurzu v známom lyžiarskom stredisku Martinské hole. V tomto školskom roku sa kurzu zúčastňuje 45 žiakov. Obsahom kurzu je zoznámenie sa s prostredím, príprava lyžiarskej výstroje a základná manipulácia s ňou, oboznámenie sa s Bielym kódexom, žiaci si osvoja metodiku a techniku zjazdového a carvingového lyžovania a  techniku snowboardingu. Voľný čas žiaci po návrate zo svahu využívajú na doplnenie síl, relax, rôzne hry a tiež na utužovanie žiackeho kolektívu. Veríme, že aj v tomto roku lyžovačka prinesie našim žiakom mnoho prekrásnych zážitkov. Organizačne a pedagogicky výcvik organizuje predmetová komisia športovej a telesnej výchovy. Pedagogický  a organizačný dozor Mgr. I.Hajduová, PaedDr. J.Kučera a Ing. J.Horňák.

 • Hudobno-výchovné podujatie "Hudobný mixxx"

  Dňa 1. 2. 2018 sa uskutoční hudobno-výchovné podujatie "Hudobný mixxx", ktoré pripravili žiaci Žiackej školskej rady pod vedením koordinátorky ŽŠR Ing. K. Margitfalviovej. Podujatie sa uskutoční v školskej jedálni so začiatkom o 8.15 hod. Po skončení podujatia sa uskutoční slávnostná triednická hodina - odovzdávanie výpisov klasifikácie a vysvedčení za 1. polrok šk. roka 2017/2018.

 • Návšteva študentskej televízie

  Dňa 30. januára 2018 žiaci IV. E, III. E a II. E triedy navštívili Študentskú televíziu pôdobiacu na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, ktorá je moderne vybavená HD štúdiom so špičkovou technikou. V priestoroch sa nachádza televízne štúdio, réžia, niekoľko strižní a nahrávacie štúdio. Naši žiaci si vyskúšali viesť talkshow, ovládať kamery, strih kamier, čítacie zariadenie, strih videa, prácu so zvukom a natáčanie šotov. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Ľ. Lámala a Ing. M. Stachová. Za sprostredkovanie tejto zaujímavej a vysoko odbornej exkurzie ďakujeme nášmu, dnes už bývalému žiakovi, Miroslavovi Gupkovi, ktorý nás prvýkrát uviedok do študentskej televízie.

 • projekt ROADTRIP

  Dňa 29. januára 2018 sa uskutočnila prezentácia fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave  v rámci projektu ROADTRIP (študenti vysokej školy prezentujú svoju fakultu na svojej bývalej strednej škole). Žiaci Spojenej školy (III.A a IV.A) dostali podrobné informácie o prijímacích pohovoroch, dňoch otvorených dverí, odboroch a tom ako to na fakulte funguje.... Prezentáciu uskutočnili: Mirka Tarčová - absolventka Obchodnej akadémie na Spojenej škole v Šali a Patrik Reguli absolvent strednej školy v Trnave, teraz obaja študenti magisterského štúdia masmediálnej komunikácie v Trnave.

 • KK vo futsale

  Žiaci Spojenej školy sa zúčastnia 18. januára 2018 Krajského kola vo futsale žiakov SŠ v Leviciach na základe postupovej súťaže z okresného kola.

  Organizačne akciu zabezpečuje PK TŠV Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

 • Olympiáda NEJ

  Dňa 18.januára 2018 sa na Spojenej škole uskutočňuje okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku stredných a základných škôl v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2D. Olympiáda pozostáva z písomnej a ústnej časti. Organizačne súťaž zabezpečuje PK CUJ - Mgr. A. Kecskésová, Mgr. F. Fiala  a Mgr. V. Morvayová.

  Výsledky:

  Kategória 2A

  1.miesto Ivánova Kristína Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  2.miesto  Lóžiová Paulína Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  kategória 2B:

  1.miesto Pavlo Štefan Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  2.miesto Marková Milena Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  3.miesto  Sztezkálová Viktória Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  kategória 2D

  1.miesto Rumanovský Lukáš Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SPŠ Šaľa

  2.miesto Lavo Patrik Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SOŠ Šaľa

  3.miesto Šidlová Andrea Stredná odborná škola, Štúrova Šaľa

 • Olympiáda ANJ

  Dňa 17.januára 2018 sa na Spojenej škole uskutočňuje okresné kolo olympiády v anglickom jazyku stredných škôl v kategóriách 2A, 2B, 2D a 2C2. Olympiáda pozostáva s testovej časti (listening, raading, grammar a vocabulary) po ktorej nasleduje ústna časť (picture input a roleplay). Organizačne súťaž zabezpečuje PK CUJ - Mgr. J. Klusa, Mgr. V. Kecskés a Mgr. V. Morvayová.

  Výsledky:

  kategória 2A

  1.miesto Ivánov Kristína Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  2.miesto  Marcinková Simona Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  3.miesto  Danielová Vanessa Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  kategória 2B:

  1.miesto Sztezkálová Viktória Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  2.miesto Matkovičová Martina Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  3.miesto  Kohelová Dominika Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  kategória 2D

  1.miesto Herenčár Michal Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SOŠ Šaľa

  2.miesto Lengyel Miroslav Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SPŠ Šaľa

  3.miesto Mužlay  Peter Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SOŠ Šaľa

  kategória 2C2

  1.miesto Hajdúková Miriam Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  Bahoželáme!

 • Oznam

  Dňa 16.1.2018 (utorok) sa z technických dôvodov plánovaná exkurzia do NR SR pre triedy III.SCH a III.A neuskutoční. Exkurzia sa uskutoční v náhradnom termíne o ktorom budú žiaci informovaní.

 • Kontraktačný deň CF

 • Okresné kolo v basketbale žiakov

  V dňoch 11.a 12. januára 2018 sa uskutoční okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl  v športovej hale na Spojenej škole.

  11.1.2018 Výsledky z basketbalu žiakov - chlapci :

  1.miesto Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  2.miesto Spojená škola, Nivy 2, Šaľa o.z. Stredná priemyselná škola

  3.miesto Spojená škola, Nivy 2, Šaľa o.z. Stredná odborná škola

  12.1.2018 výsledky z basketbalu žiakov - dievčatá:

  1.miesto Spojená škola, Nivy 2, Šaľa o.z. Obchodná akadémia

  2.miesto Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  3.miesto Stredná odborná škola Štúrova, Šaľa

  Okresné kolo v basketbale žiakov zorganizovalo PK TŠV - Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

  Blahoželáme!

strana:

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392 alebo 031/770 8768