• Prianie

     • Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar,

      slniečko a teplé dni nám prinesú ako krásny dar.

      Príjemné prežitie Veľkej noci praje vedenie Spojenej školy

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Dňa  23.03.2021 sa uskutočnilo 1. online kolo Olympiády Mladý účtovník.

      • Príhovor formou živého vysielania spolu s pokynmi od 8:30 hod.
      • Začiatok súťaže – sprístupnenie úloh a odpovedníkov od 9:00 hod.
      • Priebeh súťaže – študenti mali čas 2 hodiny (od 9:00 do 11:00 hod.) na vyplnenie a zaslanie odpovedníka. 

      Do Olympiády sa zapojili žiačky III. A o. z. Obchodná akadémia - Viktória Andová a Karin Baranovičová.

      Na súťaž boli pripravované v rámci predmetu Aplikované účtovníctvo - Ing. Eva Šinkovičová

     • Deň učiteľov

     • Pani učiteľka ,

      Je výnimočná, veď učí iných…

      Delí sa s nami o všetko, čo má…

      Otvára pred nami nové svety…

      Tak veľa pre nás znamená…

      Sadí v nás semienka vedomostí,

      nech potom ďalej môžu rásť.

      Osvecuje nám múdrosťou cestu,

      pomáha v každom dobro nájsť…

      Pýta sa, či nás niečo trápi,

      o každého z nás starosť má

      Do všetkého, čo pre nás robí,

      vždy veľa veľa lásky dá…

      Z úspechov našich vždy sa teší

      a keď treba i zvýši hlas

      s múdrosťou každý problém rieši

      A my sme radi, že ľúbi nás

      Ďakujeme za učiteľov, ktorí vnímajú každé dieťa ako špeciálny dar.

      Ďakujeme za učiteľov, ktorí nás počúvajú a ktorí nás vedú.

      Ďakujeme za učiteľov, ktorí podporia, povzbudia, pomôžu a inšpirujú.

      Ďakujeme tým, ktorí deti rešpektujú a

      deťom veria.

      Ďakujeme za učiteľov, ktorí učia srdcom aj v týchto neľahkých časoch …

      zdroj: Internet

     • Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Študent IV.E triedy Michal Herencsár, ktorý sa umiestnil na 1.mieste v KK OANJ postúpil do celoslovenského kola  a umiestnil sa na 2.mieste. Organizačne a pedagogicky pripravoval študenta Mgr. J. Klusa.

      Michalovi Herencsárovi blahoželáme ku krásnemu umiestneniu v celoslovenskom kole a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

       

     • 2 % z dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      ak máte záujem poskytnúť škole 2 % z dane, na stránke školy v záložke o škole pre jednotlivé organizačné zložky máme tlačivá na poskytnutie 2 % z dane.

      Vopred za každý príspevok ĎAKUJEME!

     • Finančná olympiáda

     • Študenti našej školy sa individuálne zapojili na základe informácií na nástenkách a v médiách a postúpili do II. kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančná olympiáda, ktorá bude prebiehať od 23. 02. 2021 do 6. 4. 2021.

      Zoznam postupujúcich študentov:

      Daniel Lendvorský, 3.E

      Patrik Vass, 3.E

      K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme!

     • Naša škola prvýkrát v celoštátnom kole OĽP

     • Súčasná doba prináša vela prakvapení a zmien a jednou z nich bolo aj odstúpenie 1 študentky z celoslovenského kola OĽP. Keďže náš študent Daniel Lendvorský z III.E skončil na 9.mieste a postupuje len prvých osem úspešných riešiteľov, posunul sa do celoslovenského kola. Podmienkou postupu bolo odovzdanie  úvahy v určenom termíne podľa vlastného výberu zo 4 zadaných tém. Dano si vybral úvahu na tému:  Navrhnite podľa Vás najpodstatnejšiu zmenu, ktorú by sme mali v spoločnosti uskutočniť po zvládnutí pandémie. Súvisela alebo nesúvisela by so základnými slobodami a ľudskými právami? Vzhľadom na krátku dobu jej vypracovania (2 dni, ostatní súťažiaci mali 2 týždne) Dano úvahu napísal a odoslal. Celoštátne kolo sa uskutoční v apríli a Danovi budeme držať palce v silnej konkurencii gymnazistov. Súťaž organizačne zabezpečila  PK SVP a p. prof. Stieranková

     • Oznam

     • Na základe odporúčania riaditeľov regionálnych úradov verejného zdravotníctva príslušných okresov v Nitrianskom samosprávnom kraji sa bude vzdelávanie končiacich ročníkov stredných škôl a všetkých žiakov stredných zdravotníckych škôl od 08. marca 2021 uskutočňovať nasledovne:
                  V stredných školách v okresoch Komárno, Levice, Topoľčany sa môže uskutočňovať vyučovanie prezenčnou formou v súlade s  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z  05.02.2021 číslo: 2021/10079:1-A1810.
                  V stredných školách v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a  Nové Zámky bude vzdelávanie naďalej pokračovať dištančnou formou.

       

     • Výzva

     • Dňa 24.02.2021  bola zverejnená výzva  na predkladanie ponúk v predmete zákazky „Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách“ Spojená škola, Šaľa - IROP.

      Táto výzva je zverejnená na :

       https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11976

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - vyhodnotenie súťaže

     • Dňa 11. 2. 2021 sa uskutočnilo  krajské kolo OĽP za účasti  žiakov všetkých troch organizačných zložiek. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prebehla súťaž netradične, študenti  súťažili online z domu. V silnej konkurencii 33 súťažiacich získal náš študent Daniel Lendvorský z III.E krásne 4. miesto a postúpil do druhého kola. (2. kolo – 15 súťažiacich) V druhom kole musel nahrať 5 minutové video, na tému Sociálny extrémizmus. Po včerajšom vyhodnotení 2. kola skončil na 9. mieste a tak mu účasť v celoslovenskom kole ušla len o jedno miesto. Aj napriek tomu je to najlepší úspech našej školy v tejto súťaži a Danovi za tento krásny úspech ďakujeme. Ani ďalší dvaja súťažiaci D. Tanka z III. CHP a P. E. Schlager z II. A  nesklamali a dosiahli veľmi pekné výsledky. Súťaž organizačne zabezpečila  PK SVP a p. prof. Stieranková Výsledky KK OĽP sú zverejnené na stránke www.olp.sk.

      Všetkým trom súťažiacim srdečne  blahoželáme!

     • KK OANJ

     • Dňa 10.2.2021 (utorok) sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Nitre on line, v kategórii 2D našu školu reprezentoval študent IV.E Michal Herencsár, ktorý sa umiestnil na 1.mieste a zároveň postupuje do celoslovenského kola. Organizačne a pedagogicky pripravoval študenta Mgr. J. Klusa.

      Michalovi Herencsárovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

     • Dňa 11.2.2021 sa uskutoční  krajské kolo OĽP za účasti  žiakov všetkých troch organizačných zložiek. Cieľom súťaže je preveriť si vedomosti zo znalostí ľudských práv a slobôd a ich aplikácii v praxi. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prebehne súťaž netradične, študenti budú súťažiť online z domu Po registrácii a prihlásení ich čaká hodinový vedomostný test a ak postúpia do 2.kola, tak budú riešiť zadanú tézu a nahrajú 5 min.video. Súťaž organizačne zabezpečuje PK SVP a p.prof.Stieranková

      Všetkým trom študentom ( D.Lendvorský III.E, D.Tanka III.CHP a P.E.Schlager II.A ) držíme palce.

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Milí rodičia a študenti,

      v prílohe tohto oznamu je návod ako si viete z domu vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

      V prípade potreby kontaktujte svojich triednych učiteľov.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.

     •  13.januára 2021 sa uskutočnil už 31.ročník olympiády v ANJ. Rok je výnimočný vďaka COVID 19 a tak bolo aj okresné kolo úplne iné.

      Organizovala ho Iuventa Bratislava a uskutočnilo sa online. Nahlásili sme a zaregistrovali víťazov školských kôl. Následne im boli vygenerované kódy s ktorými sa súťažiaci prihlásili na skúšobné testovanie a na ďalší deň aj do súťaže. Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií:

      2A-Kohútová z OA

      2B-Petrovič z OA /nakoniec sa pre zdravotné problémy nezúčastnil /

      2D-Herencsár –SPŠE

      Súťaž prebehla hladko. Podľa vyjadrení súťažiacich bola veľmi náročná. Víťaz v kategórii D Herencsár nás bude na krajskom kole v Nitre, vo februári 2021.

      Účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

     • iBobor

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili informatickej  súťaže iBobor v kategórii Junior a Senior.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl.

      Naši žiaci sa umiestnili v kategórii Junior -  Karina Szabóová z II.A, 47. percentil, a v kategórii Senior: Daniel Lendvorský  z III.E, celkové poradie: 511.-542., 84 percentil

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy aj v čase panedémie.

     • Vianočné prázdniny

     • Zimné vianočné prázdniny sú v čase od 21.12.2020 do 8.1.2021. Predpokladaný nástup študentov do školy po prázdninách je 11.1.2021.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 25. novembra 2020 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku prostredníctvom portálu Edupage a Teams. Netradičnú formu sme využili z dôvodu pandémie. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov. Olympiáda pozostávala iba z písomnej časti. Výsledky súťaže boli žiakom oznámené online. Súťaž organizačne pripravili vyučujúci ANJ Mgr. B. Kecskés, Mgr. A. Hazuchová a Mgr. V. Morvayová pod vedením Mgr. J. Klusu

      Najlepšie výsledky dosiahli a zároveň postupujú do okresného kola nasledovní žiaci:

      kategória 2A  1.miesto Soňa Kohútová  I.A

                             2.miesto Dáša Michaličková I.A

       

      kategória 2.B  1.miesto Erik Petrovics III.A

                              2.miesto Viktória Andová   III.A

       

      kategória 2 D   1.miesto Michal Herencsár IV.E

                               2. miesto Dávid Pilný III.E

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
   • sps@salamon.sk
   • 031/770 8768 Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768
   • Nivy 2, 927 05 Šaľa
   • 031873715
   • Ing. Anna Keseliová - riaditeľka Spojenej školy 031/770 8768 sps@salamon.sk
   • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky školy 031/7708887 ztothova@spojenaskolasala.sk
   • Milada Horváthová - vedúca školskej jedálne 031/7012447 horvathova@spojenaskolasala.sk
   • Bc. Eva Résöová - ekonómka 031/7708934 resoova@spojenaskolasala.sk
   • Gertrúda Mikusová - personalistka 031/7708935 mikusova@spojenaskolasala.sk
  • Prihlásenie