Navigácia

 • Elektrotechnická spôsobilosť

  Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti sa uskutočnia dňa 22. júna 2018 (piatok) so začiatkom o 8,00 hod. v školskej jedálni Spojenej školy.

 • Letná škola "Mladí proti extrémizmu a radikalizmu"

  Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) organizuje 2. ročník projektu Letná škola: "Mladí proti extrémizmu a radikalizmu" v dňoch 22. - 24. júna 2018 v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Cieľom Letnej školy je prostredníctvom prednášok a tréningov oboznámiť študentov so súčastnými prejavmi nenávisti a intolerancie a naučiť ich, ako sa voči nim efektívne brániť. Letnej školy sa za Spojenú školu zúčastnia Marcela Faltinovičová (II.SCH) a Ema a Janka Kuglerové (III.SCH). Gestrorom za SŠ je Ing. Klaudia Margitfalviová.

 • Exkurzia v ZsVS Šaľa

  Žiaci III.SCH sa 14.6.2018 zúčastnili odbornej exkurzie vo Vodárenskej spoločnosti Šala. Prezreli si laboratória na chemickú a fyzikálno-chemickú analýzu pitnej vody, ktorá sa do šalského vodovodnú systému dostáva z Jelky. Zaujala nás aj mikrobiologická analýza pitnej vody. V laboratóriách sa pracuje vo vysoko hygienických a čistých podmienkach. Exkurziou nás sprevádzala p. Mgr. Maliniaková. Svojím pútavým sprievodným slovom presvedčila našich chemikov, že ich vybraný odbor je zaujímavý a veĺmi potrebný v našom globálnom svete. Exkurziu zabezpečovala Ing. Bečárová a RNDr. Tančiboková.

 • Beseda so zahraničným lektorom

  Dňa 11. júna 2018 sa uskutočnila beseda so zahraničným lektorom o Austrálii. Žiaci získali informácie o histórii Austrálie, o politickom systéme, prírode a ekonomickej situácii. Na konci prezentácie kládli otázky. Beseda mala pozitívne ohlasy.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 15. júna 2018 sa študenti Spojenej školy  - triedy III. SCH, II. SCH a výber žiakov z III. A a II. MEP zúčastnili dopoludňajšieho divadelného predstavenia Ľudia, miesta a veci v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Žiaci s veľkým záujmom sledovali strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, kým v skutočnosti je. Divadelné predstavenie s výchovným pôsobením študentov veľmi zaujalo.

  Podujatie pripravila PK SVP v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí a kriminality, pedagogický dozor zabezpečili PhDr. M. Darázsová a RNDr. O. Tančiboková.

 • Exkurzia Štátny archív Šaľa

  Dňa 8. júna 2018 sa študenti II. MEP triedy zúčastnili exkurzie do  Štátneho archívuNitra, pracovisko Archív Šaľa pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Témou DOD bol: Rok 1968 v archívnych dokumentoch. Žiaci si mohli prezrieť sídelný objekt Archívu Šaľa spojený s prednáškou, mohli si vyhotoviť pritlačenú pečať, skúšali písať brkom. Súčasťou exkurzie bol aj krátky kvíz Čo vieš o roku 1968.

  Gestorom exkurzie bola PK SVP, pedagogický dozor: PhDr. M. Darázsová a Ing. M. Fintová

 • Odborná exkurzia ČOV

  V utorok 7. júna 2018 sa žiaci I.CH triedy zúčastnili odbornej exkurzie do chemickej spoločnosti DUSLO, a. s. Šaľa. Počas celej prehliadky v podniku celú triedu sprevádzala  Ing. Vinceová. Žiaci sa oboznámili s celým procesom čistenia priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd vznikajúcich v podniku. Ing. Mikuš vysvetľoval žiakom samotné zneškodňovanie odpadových vôd v biologickej časti ČOV a potom im ukázal aj ion exov&uac ute; časť ČOV, kde sa upravujú čpavkové kondenzáty na katexových filtroch. Na záver si žiaci prezreli laboratóriá v novej budove, kde sa robia rôzne analytické rozbory na kvalitu hotových výrobkov. Exkurziu zabezpečuje PK PVP  – Mgr. R. Baloghová a RNDr. O. Tančiboková.

 • Metodický deň pre pedagógov k Česko-slovenskej/ Slovensko-českej výstave

        Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili spoločný výstavný projekt k 100. výročiu založenia Československa, ktorý mapuje dejiny spoločného štátu cez jeho osudové okamihy aj bežný život obyvateľov. Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov. Projekt prezentuje okolnosti, za akých spoločný štát vznikol, ako vyzeral život v Československu, ktoré legendárne produkty sa tu vyrábali, aké hry sa hrávali deti, čím sa túžili stať mladí ľudia a mnoho ďalších zaujímavých tém.

      4.6.2018 MPC Bratislava uskutočnilo lektorovanú prehliadku pre učiteľov s metodickým  materiálom a pracovnými listami, ktorej sa zúčastnila p.prof.Stieranková. Výstava bude otvorená do 9.9.2018 a je výborným tipom pre školské výlety a exkurzie.

 • Minifutbalový turnaj

  Gymnázium J. Fándlyho v Šali organizuje 22.ročník minifutbalového turnaja o pohár riaditeľa gymnázia J. Fándlyho. Žiaci Spojenej školy sa zúčastnia turnaja spolu s Mgr. I. Hajduovou a PaedDr. J. Kučerom  8.júna 2018.

 • Odborná exkurzia

  Žiaci I.CH triedy sa zúčastnia odbornej exkurzie do chemickej spoločnosti Duslo a.s. 7.júna 2018. Exkurziu zabezpečuje PK PVP  - Mgr.R. Baloghová a RNDr. O. Tančiboková

 • Odborná exkurzia

  Žiaci I.E a III.SCH triedy sa zúčastnia odbornej exkurzie do Centra vedy Atlantis v Leviciach 6. júna 2018. Exkurziu zabezpečuje PK PVP organizačne a pedagogicky RNDr. N. Pappová a Mgr. K. Zimmmermannová.

 • Župná kalaokagatia

  6. júna 2018 sa uskutoční obvodné kolo Župnej kalokagatie - Mladý záchranár v Nitre. Súťaže sa zúčastnia žiaci F. Vrabec, T. Hučko, M.Eliáš, E. Kuglerová, J. Kuglerová. D. Rimovská,T. Nagy, K. Javorčík,  D. Barczi,E. Hollá, K. Kollerová. Organizačne a pedagogicky súťaž zebezpečuje PK TŠV Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

 • Maturitné vysvedčenia

  Odozdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční v domovských triedach nasledovne:

  IV.E - 5.6.2018 ( utorok) od 8,00 hod.  TU Mgr. T. Dičérová

  IV.T - 5.6.2018 (utorok) od 8,00 hod. TU Ing. J. Horváth

  IV.A - 6.6.2018 (streda) od 8,00 hod. TU Ing. K. Margitfalviová

  Všetkým úspešným absolventom študijných odborov elektrotechnika, technické informatické služby v eketrotechnike a obchodná akadémia blahoželáme a želáme veľa úspechov do ďalšieho študijného, pracovného a osobného života.

 • Zváračský kurz

  Žiaci 3. roč. absolvovali v mesiacoch apríl a  máj  základný zváračský kurz v priestoroach Spojenej školy. Uvedenný kurz sme realizovali v spolupráci so Zváračskou školou Jozefa Rickera. Zváračský kurz úspešne absolvovali a zváračský preukaz slávnostne prebrali od Jozefa Rickera žiaci Harčár Filip, Pistovič Adam, Ščípa Šimon, Packa Patrik, Krasňan Marek a Kováč Patrik  dňa 31.5.2018. Blahoželáme!

 • PLavecký výcvik

  V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa uskutoční telovýchovno - výcvickový kurz formou plaveckého výcviku pre žiakov 1. ročníka. Obsah kurzu zahŕňa teoretickú prípravu a praktickú časť. V teoretickej časti sa žiaci zoznámia s meodikou a technikou plávania a praktický plavecký výcvik sa uskutočňuje na plavárni Aquasport pod vedením skúsených plaveckých inštruktorov a učiteľov TŠV.

  Organizačne a pedagogicky zabezpečuje výcvik PK TŠV - gestorom akcie Mgr. I. Hajduová

 • Edukatívny projekt

  Pondelok 28. 05. 2018 o 9.00 h sa uskutoční v zasadačke Spojenej školy pre žiakov I.CH,  II.SCH chemikov a  I.E Edukatívny projekt – putovná výstava – chemické pokusy

  Putovná výstava prebieha interaktívnou formou medzi žiakmi a učinkujúcimi. Na žiakov čaká množstvo zaujímavých pokusov a zábavy.

  Organizačne putovnú výstavu zabezpečila PK PVP - gestorom akcie RNDr. O. Tančiboková.

   

 • Výmenná stáž

  V dňoch 21.5.2018 - 25.5.2018 sa žiaci z COPZH z Prahy zúčastnili výmenného pobytu na Spojenej škole. Žiaci v rámci výmenného pobytu navštívili priestory Spojenej školy a zoznámili sa s výchovno - vzdelávacím procesom na škole. Spoznali pamätihodnosti a históriu Bratislavy, centrum Aurélium, navštívili strojársky veľtrh v Nitre a mesto Nitra. V rámci pobytu navšívili hrad Červený Kameň, Trnavu a oddýchli si v aquaparku Podhájska. Pedagogicky  a organizačne zabezpečili akciu Ing. Szabo a Ing. Horňák.

 • Odborná exkurzia

  Žiaci I.E a II.E triedy sa 24.5.2018 zúčastnili na 25. ročníku  Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh je najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav.

  Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby plastov, automatizácie i stavebnej a manipulačnej mechanizácie, či celý rad benefitov pre odborných návštevníkov sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia.

  Exkurziu zabezpečovalo PK ELE – gestorom akcie bola Ing. M. Stachová

 • Zaplávajme spolu čo najďalej

  24.5.2018 sa žiaci Spojenej školy zúčastnili akcie mesta Šaľa, komisie životného prstredia, verejného poriadku a bezpečnosti a Aquasportu Šaľa "Zapávajme spolu čo najďalej". Akcie sa zúčastnilo 20 žiakov pod pedagogickým dozorom Mgr. I. Hajduovej a PaedDr. J. Kučeru.

 • Odborná prax

  V dňoch od 21. mája 2018 do 1.júna 2018 sa  žiaci tried III. E a III. A zúčastnia súvislej odbornej praxe. Žiaci III. E triedy sa zúčastnia praxe v rámci odborných predmetov elektrotechnických a žiaci III. A triedy v rámci odborných predmetov ekonomických. Súvislá odborná prax sa realizuje v rámci posilnenia prepojenia teórie s praxou. Žiaci  majú možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti na pracoviskách v reálnych podmienkach.  Vedenie školy aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým firmám, organizáciám a inštitúciám za spoluprácu v tejto oblasti. Garantami odbornej praxe sú Ing. Želmíra Tóthová, PhD. a Ing. Mária Fintová. Počas odbornej praxe realizujú žiaci aktivity a práce podľa vopred vypracovaných pokynov a učitelia odborných predmetov vykonajú kontrolu žiakov  na pracoviskách.

strana:

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768