Navigácia

Navigácia

 • Okresné kolo súťaže v basketbale

  Výsledky súťaže:

  MO - dievčatá:

  1. miesto                Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

  2. miesto                Spojená škola, OZ OA, Nivy 2, Šaľa

  3. miesto                SOŠ, Štúrova, Šaľa

  MO - chlapci:

  1. miesto                Spojená škola, OZ SPŠE, Nivy 2, Šaľa

  2. miesto                Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

  3. miesto                Spojená škola, OZ SOŠT, NIvy 2, Šaľa

  4. miesto                Spojená škola, OZ OA, Nivy 2, Šaľa

  V dňoch 17. a 18. januára 2019 sa na našej škole organizuje okresné kolo súťaže v basketbale. 17. januára súťažili dievčatá  a dňa 18. januára chlapci. Súťaž organizačne zabezpečuje PK TSV - Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

 • Olympiáda v NEJ

  Dňa 17.januára 2019 sa na Spojenej škole uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku stredných škôl v kategóriách 2A, 2B a 2D. Olympiáda pozostávala s testovej časti, po ktorej nasledovala ústna časť. Organizačne súťaž zabezpečilo PK CUJ - Mgr. A. Kecskésová a Mgr. F. Fiala.

  Výsledky:

  Kategória 2D

  1. miesto         Nora Domeová           II. CH

  Nore Domeovej srdečne blahoželáme k postupu do krajského kola

  Kategória 2A

  3. miesto         Evelin Solčanská       I. A

  4. miesto         Jana Miškovičová     I. A

  Kategória 2B

  3. miesto        Silvia Lelovičová       IV. A

  4. miesto        Natália Prešinská       III. A

   

 • Olympiáda v ANJ

  Dňa 16.januára 2019 sa na Spojenej škole uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku stredných škôl v kategóriách 2A, 2B a 2D. Olympiáda pozostávala s testovej časti (listening, reading, grammar a vocabulary) po ktorej nasledovala ústna časť (picture input a roleplay). Organizačne súťaž zabezpečilo PK CUJ - Mgr. J. Klusa, Mgr. V. Kecskés a Mgr. V. Morvayová.

  Výsledky:

  kategória 2A

  1.miesto Sekereš Samuel, Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  2.miesto Petrovics Erik, Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  3.miesto  Solčanská Evelyn, Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  kategória 2B:

  1.miesto Ivánová Kristína,  Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  2.miesto Lelovicsová Szilvia, Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  3.miesto  Kubašková Michaela, Spojená škola, Nivy 2 , o.z. OA Šaľa

  kategória 2D

  1.miesto Papay Matej, Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SPŠE Šaľa

  2.miesto Herencsár Michal, Spojená škola, Nivy 2 , o.z. SOŠT Šaľa

  3.miesto Khandlová Rebecca, SOŠ chovu koní a služieb Šaľa

  Blahoželáme!

 • Krajské kolo súťaže vo futsale

  Chlapci S. Gavalec I. SM, T. Hučko III. E, M. Chvíľa I. E, S. Jánošík I. SM, A. Krajačič II. SM, M. Nagy III. SCH, S. Suchoň II. E, P. Szocs IV. E, E. Štoder I. E a R. Tietz IV. E sa umiestnili na krásnom 2. mieste. K úspechu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Dňa 14.  januára 2019 sa uskutoční krajské kolo súťaž vo futsale. Našu školu bude reprezentovať 10 chlapcov, ktorým želáme veľa úspechov. Pedagogický dozor bude vykonávať PaedDr. J. Kučera a Bc. Ľ. Grznár.

   

 • Oznam

  Všetkým prajeme do nového roku 2019 veľa šťastia, zdravia a úspechov.

  Školské vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje 8.1.2019 (utorok) párnym týždňom.

 • Smútočné oznámenie

  Smútočné oznámenie - Obrázok 1

  S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša pani profesorka, kolegyňa a priateľka

  Ing. Zlatica  Horváthová nás dňa 23.12.2018 navždy opustila. 

  Pohreb sa uskutoční dňa 27.12.2018 o 14:00 hod. na  cintoríne v Šali. 

  Milovaní žijú v našich srdciach.  

  Odpočívaj v pokoji.

   

   

 • Vianočný anjel

  Žiaci Spojenej školy sa v týždni od 15.12.2018 do 22.12.2018 zúčastňujú dobrovoľníckej akcie "VIANOČNÝ ANJEL" poriadanej mestom Šaľa v spolupráci s Mládežníckym parlamentom Mesta Šaľa. Akcie sa zúčastnili žiaci Ružovičová, Miškovičová a Solčanská.

  Ďakujeme!

 • Finále vianočného turnaja vo futsale

  Dňa 20. decembra 2018 sa konalo finále vianočného turnaja vo futsale o celkového víťaza Spojenej školy, v ktorom si zmerali svoje sily žiaci III. E, II. MEP, I. E a I. SM s nasledovným výsledkom:

  1. miesto                    I. E

  2. miesto                  III. E

  3. miesto                  II. MEP

  4. miesto                   I. SM

  Víťazom srdečne blahoželáme!

   

 • Finančná zbierka

  Nie každý z nás dokáže robiť obrovské veci,

  ale každý dokážeme robiť malé veci s obrovskou láskou.

  ( Matka Tereza)

  Medzi DD v Seredi a žiakmi Spojenej školy už niekoľko rokov existuje priateľstvo a spolupráca. Pod názvom "Mikuláš patrón detí", zorganizovali  6.decembra študenti a zamestnanci finančnú zbierku pre DD Sereď. Vyzbierali sumu 56,55 Eur. Za vyzbieranú sumu sa nakúpilo ovocie, oriešky a maškrty pre deti z detského domova.

  17. decembra žiaci odovzdali dar pre deti z DD Sereď  a zároveň poslali balík s oblečením do DD Sv. rodiny v Mošteniciach pri Slovenskej Lupči.

  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Ing. K. Prieložná, Mgr. K. Zimmermannová

 • Vianočný turnaj "Dáma"

  29 žiakov Spojenej školy si dňa 17. decembra 2018 zmeria svoje sily v klasickej doskovej hre "Dáma". Súťaž organizačne pripravil p. Štefan Hrnčár, majster odbornej výchovy a vedúci záujmového krúžku.

  Výsledky:

  1.miesto - Szabo Patrik, III.E

  2.miesto -  Baláž Filip, IV.SCH

  3.miesto - Lenčéš Lukáš, I.E

  4.miesto - Chán Tomáš, II.MEP

  5.miesto - Cgáň Tomáš, II.MEP

  6.miesto - Kalmár Daniel, IV.ME

  7.miesto - Jamrich Jakub, II.MEP

  Blahoželáme!

 • Filmové predstavenie - Ján Palach

  Dňa 18. decembra 2018 sa študenti Spojenej školy zúčastnia filmového predstavenia Ján Palach v Dome kultúry v Šali.

  Je to dráma režiséra Roberta Sedláčka o študentovi Janovi Palachovi, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa.

  Film rozpráva tragický príbeh posledných mesiacov Palachovho života, ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna,  oddaného priateľa a citlivého, premýšľajúceho  študenta filozofie stala „pochodeň  číslo 1“.

  Filmové predstavenie zabezpečila PK SVP.

 • OZNAM

  Žiadam stravníkov, ktorí sa chcú odhlásiť z obedov od 17.12. do 21.12.2018 nech tak urobia do 14.12.2018 do 12:30 hod., kvôli uzávierke kalendárneho roka a nákupu potravín. Po tomto termíne nebudú odhlášky akceptované!  Ďakujem za pochopenie.

                                                                                       Milada Horváthová, vedúca školskej jedálne                    

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Výsledky súťaže:

  kategória 2D

  1. miesto: Pápay Matej

  2. miesto: Muzslay Peter

  3. miesto: Hubinák Martin

  kategória 2B

  1.miesto: Kohelová Dominika

  2. miesto Kubašková Michaela

  kategória 2A

  1.miesto: Petrovics Erik

  2.miesto: Solčanská Evelyn

  Dňa 12. decembra 2018 sa uskutoční olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastní sa jej 18 žiakov Spojenej školy. Žiaci budú riešiť úlohy zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením, riešiť gramatický test a v rámci ústnej časti budú popisovať obrázky, rozprávať príbeh a viesť dialóg. Akciu organizuje predmetová komisia cudzích jazykov - Mgr. B. Kecskés, Mgr. J. Klusa a Mgr. V. Morvayová.

 • Vianočný turnaj vo futbale

  V dňoch 11. a 14. decembra si zmerajú svoje sily vo futsale chlapci našej školy. Súťaž vyvrcholí 20. decembra 2018 finálovým zápasom. Akciu organizačne pripravili Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

  Do finálového zápolenia postúpili triedy I.SM, II.MEP, I.E a III.E.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Výsledky súťaže:

  OZ OA - 1. ročník:

  1. miesto E. Solčanská, 2. miesto J. Miškovičová a 3. miesto V Andová

  OZ OA - 3. a 4. ročník:

  1. miesto N. Prešinská III. A, 2. miesto S. Lelovičová IV. A a 3. miesto A. Botková III. A

  OZ SPŠE a OZ SOŠT 1. až 4. ročník:

  1. miesto P. Lavo IV. ME, N. Dömeová II. CH a 3. miesto M. Čonka IV. SCH

  Víťazom srdečne blahoželáme. Súťaž je postupová a žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v každej kategórii, postupujú do ďalšieho kola.

  Dňa 11. decembra 2018 sa uskutoční olympiáda v nemeckom jazyku. Zúčastní sa jej 15 žiakov Spojenej školy. Žiaci budú riešiť úlohy zamerané na počúvanie s porozumením, riešiť gramatický test a v rámci ústnej časti budú popisovať obrázky a viesť dialóg. Akciu organizuje predmetová komisia cudzích jazykov - Mgr. F. Fiala, Mgr. A. Kecskésová a Mgr. V. Morvayová.

 • Odborná exkurzia do Viedne

  Dňa 10. decembra 2018 sa uskutoční exkurzia do Viedne. Cieľom exkurzie je návšteva Prírodovedného múzea, historického jadra mesta s prehliadkou Štefánskeho námestia s dómom, zámok Hofburg, Parlament a radnica na Radničnom námestí kde 49 žiakov našej školy navštívi známe vianočné trhy. Exkurziu organizačne zabezpečuje Mgr. F. Fiala v rámci akcií predmetovej komisie cudzích jazykov ako aj pedagogický dozor s Ing. K. Prieložnou.

 • Návšteva študentov z Trnavskej univerzity

  Dňa 7. decembra 2018 Spojenú školu navštívili študenti Trnavskej univerzity, ktorí sa pripravujú pre povolanie pedagóga, hlavne  predmete anglický jazyk, študentov usmerňovala a metodicky viedla Doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD..

  V rámci návštevy za zúčastnili na otvorených hodinách, oboznámili sa s dokumentáciou školy, s učebnými osnovami, legislatívou, chodom školy, prácou predmetových komisií a s obsahom tematických výchovno - vzdelávacích plánov cudzích jazykov. Na záver metodického dňa si prezreli priestory našej školy. Študentov  Akciu organizačne zabezpečovalo vedenie školy a PK CUJ Mgr. J. Klusa

 • Okresné kolo súťaže v stolnom tenise

  Dňa 7. decembra 2018 sa v priestoroch našej školy uskutoční okresné kolo súťaže v stolnom tenise chlapcov a dievčat. 12 chlapcov a 4 dievčatá budú reprezentovať našu Spojenú školu. Pedagický dozor zabezpečia Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

 • Školské kolo súťaže – písanie na klávesnici PC na presnosť a rýchlosť

  Vyhodnotenie školského kola súťaže v písaní na klávesnici PC

   

  Por. číslo           Meno a priezvisko      HÚ

                                                            (10 min)            Počet chýb      % chýb            ČÚ/min

  1.           Richard Slíška, IV. A             2528                            3          0,11                 249

  2.           Kristína Širková, I.A              1783                            8          0,44                 170

   

  Do krajského kola postupujú iba súťažiaci, ktorí dosiahli min. 270 čistých úderov za minútu a percento chýb max. 0,25 %.

   

  V piatok 7. decembra 2018 sa uskutoční v učebni ADK (č. 005) o 8.00 h školské kolo. Súťaže sa zúčastnia žiaci:

  I.A – Kristína Širková, III.A – Simona Marcinková, Natália Prešinská, IV.A Richard Slíška.

  Súťaž prebieha počas 1. vyučovacej hodiny.

  Organizátorom súťaže je RNDr. O. Tančiboková.

   

 • Praktické využitie programu OMEGA a programu Neo.Bi

  Dňa 6.decembra 2018 sa uskutočnila odborná prednáška na tému "Praktické využitie programu OMEGA a programu Neo.Bi. Na praktických príkladoch bolo žiakom vysvetlené  využitie výstupov z programov OMEGA, OLYMP, ALFA pri manatérskom rozhodovaní. Prednáška bola určená žiakom IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia a viedli jú zástupcovia firmy Kros, a. s. a IBM - Slovensko.

strana:

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768