Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sobota 23. 6. 2018

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.6.2018)
Andrea Botková (II.A)
Zajtra (Nedeľa 24.6.2018)
Zuzana Verešová (II.SCH)
Ján Baláž (IV.T)
Ján Szabó (I.MEP)
Bc.Ľubomír Grznár
Ing. Ján Horváth
Ing. Ján Horňák
Mgr. Ján Klusa

Statistics

Počet návštev: 3690948

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti sa uskutočnia dňa 22. júna 2018 (piatok) so začiatkom o 8,00 hod. v školskej jedálni Spojenej školy.

 • Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) organizuje 2. ročník projektu Letná škola: "Mladí proti extrémizmu a radikalizmu" v dňoch 22. - 24. júna 2018 v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Cieľom Letnej školy je prostredníctvom prednášok a tréningov oboznámiť študentov so súčastnými prejavmi nenávisti a intolerancie a naučiť ich, ako sa voči nim efektívne brániť. Letnej školy sa za Spojenú školu zúčastnia Marcela Faltinovičová (II.SCH) a Ema a Janka Kuglerové (III.SCH). Gestrorom za SŠ je Ing. Klaudia Margitfalviová.

 • Žiaci III.SCH sa 14.6.2018 zúčastnili odbornej exkurzie vo Vodárenskej spoločnosti Šala. Prezreli si laboratória na chemickú a fyzikálno-chemickú analýzu pitnej vody, ktorá sa do šalského vodovodnú systému dostáva z Jelky. Zaujala nás aj mikrobiologická analýza pitnej vody. V laboratóriách sa pracuje vo vysoko hygienických a čistých podmienkach. Exkurziou nás sprevádzala p. Mgr. Maliniaková. Svojím pútavým sprievodným slovom presvedčila našich chemikov, že ich vybraný odbor je zaujímavý a veĺmi potrebný v našom globálnom svete. Exkurziu zabezpečovala Ing. Bečárová a RNDr. Tančiboková.

 • Dňa 11. júna 2018 sa uskutočnila beseda so zahraničným lektorom o Austrálii. Žiaci získali informácie o histórii Austrálie, o politickom systéme, prírode a ekonomickej situácii. Na konci prezentácie kládli otázky. Beseda mala pozitívne ohlasy.

 • Dňa 15. júna 2018 sa študenti Spojenej školy - triedy III. SCH, II. SCH a výber žiakov z III. A a II. MEP zúčastnili dopoludňajšieho divadelného predstavenia Ľudia, miesta a veci v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Žiaci s veľkým záujmom sledovali strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, kým v skutočnosti je. Divadelné predstavenie s výchovným pôsobením študentov veľmi zaujalo.

  Podujatie pripravila PK SVP v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí a kriminality, pedagogický dozor zabezpečili PhDr. M. Darázsová a RNDr. O. Tančiboková.

 • Dňa 8. júna 2018 sa študenti II. MEP triedy zúčastnili exkurzie do Štátneho archívuNitra, pracovisko Archív Šaľa pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Témou DOD bol: Rok 1968 v archívnych dokumentoch. Žiaci si mohli prezrieť sídelný objekt Archívu Šaľa spojený s prednáškou, mohli si vyhotoviť pritlačenú pečať, skúšali písať brkom. Súčasťou exkurzie bol aj krátky kvíz Čo vieš o roku 1968.

  Gestorom exkurzie bola PK SVP, pedagogický dozor: PhDr. M. Darázsová a Ing. M. Fintová

 • V utorok 7. júna 2018 sa žiaci I.CH triedy zúčastnili odbornej exkurzie do chemickej spoločnosti DUSLO, a. s. Šaľa. Počas celej prehliadky v podniku celú triedu sprevádzala Ing. Vinceová. Žiaci sa oboznámili s celým procesom čistenia priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd vznikajúcich v podniku. Ing. Mikuš vysvetľoval žiakom samotné zneškodňovanie odpadových vôd v biologickej časti ČOV a potom im ukázal aj ion exov&uac ute; časť ČOV, kde sa upravujú čpavkové kondenzáty na katexových filtroch. Na záver si žiaci prezreli laboratóriá v novej budove, kde sa robia rôzne analytické rozbory na kvalitu hotových výrobkov. Exkurziu zabezpečuje PK PVP – Mgr. R. Baloghová a RNDr. O. Tančiboková.

 • Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili spoločný výstavný projekt k 100. výročiu založenia Československa, ktorý mapuje dejiny spoločného štátu cez jeho osudové okamihy aj bežný život obyvateľov. Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov. Projekt prezentuje okolnosti, za akých spoločný štát vznikol, ako vyzeral život v Československu, ktoré legendárne produkty sa tu vyrábali, aké hry sa hrávali deti, čím sa túžili stať mladí ľudia a mnoho ďalších zaujímavých tém.

 • Gymnázium J. Fándlyho v Šali organizuje 22.ročník minifutbalového turnaja o pohár riaditeľa gymnázia J. Fándlyho. Žiaci Spojenej školy sa zúčastnia turnaja spolu s Mgr. I. Hajduovou a PaedDr. J. Kučerom 8.júna 2018.

 • Žiaci I.CH triedy sa zúčastnia odbornej exkurzie do chemickej spoločnosti Duslo a.s. 7.júna 2018. Exkurziu zabezpečuje PK PVP - Mgr.R. Baloghová a RNDr. O. Tančiboková

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768