Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392 alebo 031/770 8768

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Utorok 21. 11. 2017

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.11.2017)
Andrea Csimmová (II.A)
Nikola Zaťková (I.CH)
Zajtra (Streda 22.11.2017)
Marek Ferencei (I.SM)
Dušan Zahradník (II.MEP)

Statistics

Počet návštev: 3418144

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • V dňoch od 28. do 29.novembra 2017

  uskutočníme pre žiakov základných škôl

  (v sprievode učiteľov alebo rodičov, samostatne)

  v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.

  DNI OTVORENÝCH DVERÍ

  Počas týchto dní budú všetky naše priestory - triedy, učebne, laboratóriá i športoviská k dispozícii k prehliadkam. V označených priestoroch budú k dispozícii podrobné informácie k študijným/učebným odborom, ktoré Vám budú poskytovať naši žiaci a pedagógovia.

 • 22.11.2017 (streda) o 16,00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých domovských triedach Spojenej školy.

  Triedni učitelia oboznámia rodičov s výsledkami prospechu, správania a dochádky za I. štvrťrok školského roku 2017/18.

  Srdečne pozývame všetkých rodičov!

 • Dňa 15.11.2017 sa uskutočnila v ŠJ Spojenej školy Imatrikuláciaa žakov 1.ročníka. Žiaci si pripomenuli hstorické okamihy 17.novembra 1989 - Dňa boja za slobodu a demokraciu a mali príležitosť si pozrieť aj krátky film 17.11.2017 -"Pád komunizmu v Československu".

  Žiaci pripravili zaujímavý a pestrý program, prípravu a organizáciu zabezpečila Ing. Margitfalviová, žiaci 3. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľmi 1. a 3. ročníka, žiacka školská rada a hlavnými účinkujúcimi boli žiaci 1.ročníka, ktorých sme privítali do radov našich žiakov imatrikulačným sľubom.

 • Dňa14.11.2017 sa uskutočnila beseda s Ing. Ildikó Tóthovou, riaditeľkou kontaktného miesta Šaľa, Daňový úrad Nitra. Žiakom IV.A a IV.T triedy poskytla informácie týkajúce sa platenia daní, povinnosti registrácie daňových subjektov. Na konkrétnych príklladoch z praxe objasnila problematiku daaňovej kontroly, daňového zaťaženia živnostníkov a zamestnancov. Besedu zabezpečilo PK OP EKO, Ing. Petrová aa Ing. Šinkovičová.

 • Dňa 11.10 2017 sa v budove Gymnázia vo Vrábľoch uskutočnilo vzdelávacie podujatie k problematike ľudských práv a demokratického občianstva. Jeho cieľom bolo zhodnotiť

  predchádzajúce vzdelávacie a súťažné aktivity počas 22 rokov a informovať o príprave jubilejného XX.ročníka OĽP. Súčasťou vzdelávania bola prednáška PhDr.P.Guráňa, PhD. k aktuálnym témam demokratického občianstva a európskej dimenzie vo vzdelávaní. Na záver prebehla diskusia prítomných učiteľov s lektormi podujatia - PhDr. Dagmar Horná, PhD.; PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.; Ing. Viliam Figusch, CSc.; PhDr. Peter Guráň, PhD. Vzdelávacieho podujatia sa zúčastnila p.prof.D.Stieranková, ktorá na škole organizuje a zabezpečuje OĽP.

 • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

  10.11.2017(piatok) sa uskutoční zbierka "Hodina deťom - Deň pomoci deťom". Zbierky sa zúčastnia tri trojčlenné tímy zo Spojenej školy:

  III.A - Ondriášová, Kovács, Slíška vyzberali 51,67 eur

  II.A - Gajdošíková, arcinková, Majtánová vyzberali 20,16 eur

  II.MEP - Šulík, Karvai, Varga vyzberali 103,11 eur.

 • Dňa 10.11.2017 sa uskutočňuje okresné kolo vo florbale žiačok na Spojenej škole. MO vo florbale pripravilo PK TŠV - Mgr. Hajduová a PaedDr. Kučera.

  Výsledky:

  1.miesto - Spojená škola o.z. OA

  2.miesto - Gymnázium J. Fándlyho

  Blahoželáme!

 • Dňa 9.11.2017 sa uskutočňuje okresné kolo vo florbale žiakov na Spojenej škole. MO vo florbale pripravilo PK TŠV - Mgr. Hajduová a PaedDr. Kučera.

  Výsledky:

  1.miesto - Gymnázium J. Fándlyho

  2.miesto - Spojená škola o.z. SPŠ

  3.miesto - Spojená škola o.z. OA

  4.miesto - Spojená škola o.z. SOŠ

  Blahoželáme!

 • Kam ďalej po základnej škole? Na túto otázku mala pomôcť nájsť odpoveď burza stredných škôl.

  Dňa 8.11.2017 sa uskutočnila burza práce v DK v Šali, kde sa prezentovala aj Spojená škola a predstavila študijné a učebné odbory, ktoré pripravujú žiakov na trh práce. Burzy práce sa zúčastnili žiaci E. Kuglerová, J. Kuglerová, Ď. Šipoš, A. Maliniak a V. Kováčová spolu s výchovnou poradkyňou Ing. K. Margitfalviovou, ktorí poskytovali informácie o štúdiu a mimoškolskej práci na Spojenej škole na jednotlivých organizačných zložkách.

 • Dňa 7. 11. 2017 sa študenti II. SCH a III. E Spojenej školy zúčastnili v bratislavskej historickej budove SND na predstavení klasickej shakespearovskej komédie o záletnom rytierovi Falstaffovi Veselé paničky windsorské.

  V rozmarnej komédii si milý dobrodruh a krčmový povaľač – rytier Falstaff vymyslí neuveriteľný plán, že súbežne zvedie dve windsorské dámy, aby sa tak dostal k financiám ich pomerne bohatých manželov. O jeho plánoch sa veľmi rýchlo dozvedia obe ženy a rozhodnú sa Falstaffovi pomstiť. Záletný Falstaff zakaždým vlezie do pripravenej pasce, ktorá vyvrcholí jeho úplným ponížením a zosmiešnením. Hra sa končí ponaučením, že ten, kto koná nečestne a myslí iba na seba, musí očakávať následky.

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392 alebo 031/770 8768