• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Školská knižnica – oznam

      V šk. roku 2022/2023 bude školská knižnica pre študentov otvorená vždy v utorok 7:30 - 8:00 hod.

      Všetky informácie o činnosti knižnice môžu študenti i zamestnanci školy nájsť na prízemí SŠ na nástenke oproti chodbe do telocvične alebo sa informovať u p.prof.Stierankovej kabinet č.206 na 3.poschodí OA.

     • Začiatok školského roka 2022/23

      Milí študenti,

      prvý školský deň sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8,00 hod. v domovských triedach pre žiakov 2.- 4. ročníka, žiaci 1. ročníka budú usmernení do školskej jedálne Spojenej školy. Začiatok školského roku sa uskutoční triednickou hodinou.

      Žiaci sú povinní pri nástupe do školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - cez EduPage alebo v písomnej podobe - treba si vytlačiť súbor priložený k tejto správe alebo prevziať a vyplniť vo vestibule školy.

     • Komisionálne skúšky

      Komisionálne skúšky za školský rok 2021/22 sa uskutočnia na Spojenej škole 23.8.2022 so začiatkom o 8,00 hod. podľa harmonogramu a organizácie zverejnenej na Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa.

      Skúšky odbornej elektrotechnickej spôsobilosti sa uskutočnia 23.8.2021 so začiatkom o 8,00 hod. v ŠJ Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa.

     • Najúspešnejší žiak 2022

      Dňa 22.6.2022 sa uskutočnilo v DK Šaľa slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov základných a študentov stredných škôl. Pochvalné listy mesta Šaľa boli udelené študentom našej školy Viktórii Andovej a Danielovi Lendvorskému za úspešnú reperezentáciu školy v súťažiach.

      Ďakujeme a blahoželáme.

     • Matematická súťaž Klokan

      Dňa 11. apríla 2022 sa 12 žiakov zo všetkých ročníkov organizačnej zložky Stredná priemyselná škola elektrotechnická zúčastnilo v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách KADET 012 – žiaci 1. a 2. ročníka a JUNIOR 034 – žiaci 3. a 4. ročníka. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Výsledky našich žiakov v súťaži boli naozaj veľmi pekné, všetci sa umiestnili v prvej 100-vke.

     • Hlohovecké Kontraktačné dni cvičných firiem

      V dňoch 14.-15. júna 2022 sa konali Hlohovské Kontraktačné dni cvičných firiem a 1. ročník putovných kontraktačných dní SCCF. Súťaž prebiehala online, zúčastnilo sa 21 cvičných firiem z 2 krajín – 12 z ČR + 9 zo SR.

      Našu školu reprezentovali žiaci cvičnej firmy PHOTOHUB s. r. o. (žiaci III.A. triedy – Dávid Surányi, Laura Pálová, Melánia Čelitková, Viktória Seresová, Gergo Orbán, Paulína Orlíčková, Luca Schumann). Cvičné firmy mohli súťažiť v 14 súťažných disciplínach. Naši žiaci boli najúspešnejší v disciplínach: Najlepšie logo: 5. miesto, v hodnotení manažérmi firiem z reálnej praxe sa umiestnili na 9. mieste.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 9. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje