Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392 alebo 031/770 8768

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Streda 21. 3. 2018

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 21.3.2018)
Alberto Kuruc (I.MEP)
Zajtra (Štvrtok 22.3.2018)
Pavel Borš (I.MEP)
Pozajtra (Piatok 23.3.2018)
Kristián Javorčík (III.E)
Adrián Kárasz (II.SCH)
Adrián Vaško (II.SCH)

Statistics

Počet návštev: 3565531

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Dňa 23. 3. 2018 sa uskutočnia majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat. Účastníci: výber žiačok Spojenej školy. Gestori: Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

 • Dňa 23. marca 2018 sa žiaci I. CH triedy zúčastnia prehliadky súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V 25. ročníku súťaže sa predstavia najlepší recitátori nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.Gestorom podujatia bude PhDr. M. Darázsová, vedúca PK SVP.

 • Na Spojenej škole sa opätovne bude organizovať 23. 3. 2018 (piatok) 54. ročník okresného kola chemickej olympiády základných škôl. CHO sa zúčastnia žiaci základných škôl z okresu Šaľa. Hlavnou orgamizátorkou CHO základných škôl je Ing. A. Šebeňová.

 • Dňa 22. marca 2018 sa uskutoční okresné kolo biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnia 3 družstvá žiakov Spojenej školy (OZ SOŠ, OZ SPŠ a OZ OA). Pedagogicky akciu zabezpečuje Ing. K. Prieložná

 • Dňa 21. 3. 2018 sa uskutočnia majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov. Účastníci: výber žiakov Spojenej školy. Gestori: Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

 • Dňa 20. marca 2018 sa uskutoční prieskum užívania tabaku, alkoholu a drog, ktorý realizuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Indikátor „Užívanie drog vo všeobecnej populácii“ je jedným zo šiestich indikátorov, ktoré sa využívajú na objektívne sledovanie drogovej situácie. Jeho súčasťou sú aj prieskumy orientované a realizované na populácii žiakov/študentov a v školách. Na Slovensku sa dlhodobo realizujú dva reprezentatívne školské prieskumy Tabak-alkohol-drogy (TAD) od roku 1994 a od roku 1995 Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD), a to v štvorročných intervaloch.

 • V rámci Mesiaca knihy sa dňa 20. marca 2018 študenti I. CH zúčastnia exkurzie do mestskej knižnice. Cieľom exkurzie je oboznámiť sa so systémom siete knižníc na Slovensku, zistiť, prečo šalianska knižnica nesie meno významného spisovateľa Jána Johanidesa, nazrieť do jednotlivých oddelení knižnice, objasniť, ako funguje Online katalóg a čo v praxi znamená Medzinárodné desatinné triedenie. Bonusom exkurzie, ktorý ponúka knižnica v marci, je možnosť zapísať sa do knižnice zdarma v Mesiaci knihy.

 • Dňa 19. 3. 2018 sa na Spojenej školy uskutoční najväčšia celoslovenská matematická súťaž Matematický KLOKAN. Súťaže sa zúčastni 22 žiakov za jednotlivé organizačné zložky. Súťaž organizačne a pedagogicky pripravila PK PVP - Mgr. T. Dičérová

 • Oznamujeme žiakom a pedagógom, že

  v rámci projektu IT Akadémia sa uskutoční v Nitre podujatie z cyklu Veda v meste, pod názvom Veda v meste Nitra s podtitulom Vedecký jarmok. Uvedené podujatie sa uskutoční 13. marca 2018 v čase od 9.00 do 17.00 v Galérii Mlyny v Nitre a jeho cieľom je netradične prezentovať prírodné vedy, ktoré sú súčasťou i tohto národného projektu.

  Odporúčame žiakom a pedagógom navštíviť toto podujatie.

 • V čase od 12. marca 2018 do 23. marca 2018 sa žiaci tried II. E a II. A zúčastnia súvislej odbornej praxe. Žiaci II. E triedy sa zúčastnia praxe v rámci odborných predmetov elektrotechnických a žiaci II. A triedy v rámci odborných predmetov ekonomických. Súvislá odborná prax sa realizuje v rámci posilnenia prepojenia teórie s praxou. Žiaci majú možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti na pracoviskách v reálnych podmienkach. Vedenie školy aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým firmám, organizáciám a inštitúciám za spoluprácu v tejto oblasti. Garantami odbornej praxe sú Mgr. T. Nagy a Ing. E. Šinkovičová. Počas odbornej praxe realizujú žiaci aktivity a práce podľa vopred vypracovaných pokynov a učitelia odborných predmetov vykonajú kontrolu žiakov na pracoviskách.

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392 alebo 031/770 8768