Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sobota 19. 8. 2017

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 20.8.2017)
Marek Čonka (II.SCH)
Pozajtra (Pondelok 21.8.2017)
Roman Svitek (III.E)
Jana Martina Gergeľová (III.A)
Jana Čonková (III.T)

Statistics

Počet návštev: 3288868

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Komisionálne skúšky

  Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom, že komisionálne skúšky sa konajú dňa 23. augusta 2017 (streda) v priestoroch Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa od 8.00 hod. Žiaci sa dostavia do školy najneskôr o 7.45 hod. Harmonogram komisionálnych skúšok bude uverejnený na nástenke vo vestibule školy.

 • Maturitná skúška v mimoriadnom období

  Riaditeľstvo Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa oznamuje, že maturitná skúška v mimoriadnom období sa bude konať 6. septembra 2017 v priestoroch Spojenej školy  v čase od  8.00 hod. Žiaci sa na skúšku dostavia najneskôr o 7.45 hod.

 • Pri príležitosti konca školského roku 2016/17 najlepší žiaci Spojenej školy organizačnej zložky SOŠ boli ocenení spoločnosťou Duslo a.s. za výborné výsledky v rámci spolupráce, ktorá sa  realizuje už druhý rok. Finančné odmeny a prezentačné materiály z rúk zástupcov spoločnosti Dusla a.s. Ing.V. Očenáša  a Mgr. K.Wenzlovej prevzali títo žiaci:

 • Spolupráca medzi odbornými prdmetmi - CAD systémy a matematiky sa rozbehla pod vedením Mgr. Dičérovej v triedach II.A a II.E na hodinách matematiky v temmatickom celku STEREOMETRIA, Žiaci pracovali na projektoch:

  II.A mali skonštruovať budovu a urobiť cenovú kalkuláciu na vymaľovanie fasády, oškridlenia strechy a obývanie priestoru

 • V dňoch 26.6. - 28.6.2017 sa žiaci III.T aIII.E triedy zúčastnia kurzu pohybových aktivít v prírode na Duchonke, kde budú plniť rôzne úlohy, ktoré  vyplývajú zo školského vzdelávacieho programu na uvedený kurz. Gestorom kurzu je PK TŠV  a učitelia : Mgr. I. Hajduová, Mgr. T. Dičérová a Ing. J. Horváth

 • Žiaci  a priatelia školy sa 23.júna 2017 zúčastnia divadelného predstavenia "Štefánik -slnko v zatmení" v DAB v Nitre o strhujúcom živote čoveka a štátnika.

  Milan Rastilslav Štefánik - bol vedec, astronóm, fotograf, iluzionista, cestovateľ, vynáezc,meteorlóg, diplomat,letec, vojak, stratég. No bol hlavne človek hľadajúci šťastie a naplnenie - nielen pre seba, ale ajpre svoj národ.

 • Dňa 23.6.2017  trieda I.A navštívila výstavu výtvarného umenia v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veči. Známa šalianska výtvarníčka  Mária Lišková prezentovala ukážky z vlastnej tvorby a to z kolekcie Krajiny, Abstrakcia a Kvety.  Maľby na študentov pôsobili veľmi milo, upokojujúco a zanechali v nich hlboký umelecký zážitok ( viď. foto ). Exkurziu a pedag. dozor zabezpečila p.prof.D.Stieranková.

 • Projekt Erasmus + dospel do finálnej podoby 10.6.2017. II. cyklus stáže chemikov v partnerskej škole v Kralupoch nad Vltavou prezentovali 22.6.2017 naši 4 žiaci - chemici z II.SCH E. Kuglerová, J. Kuglerová, F. Baláž a Š. Pálesch. V prezentácii prehľadne priblížili cestu, program, pracovnú náplň v laboratóriách, vlastné postrehy a skúsenosti z partnerskej školy. Na záver ich potleskom odmenili žiaci I. a II.SCH.

 • Záverečné skúšky

  V dňoch 21. až 23. júna 2017 sa žiaci III. SE triedy zúčastnia záverečnej skúšky, ktorá má tri časti: písomnú, praktickú a ústnu. Harmonogram skúšky žiaci obdržali pred nástupom na študijné voľno a je zverejnený na nástenke školy - OZ SOŠ.

 • Ocenení žiaci

  Dňa 20. júna 2017 si naši absolventi zo IV. E triedy Andrej Tóth a Enriko Kysela prevzali "Pochvalné listy" Mesta Šaľa. Chlapci nás v školskom roku 2016/2017 úspešne reprezentovali na krajskej aj celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti so svojimi projektami. Andrej Tóth prezentoval projekt s názvom "Návrh a zhotovenie riadiaceho systému modelu výrobnej linky", s ktorým sa na krajskom kole umiestnil  na 1. mieste a postúpil na celoštátne kolo a Enriko Kysela s projektom  "Led Kocka",  ktorý na celoštátne kolo postúpil z  2. miesta krajského kola. Metodickými a odbornými garantmi projektov boli učitelia odborných predmetov Mgr. Ľ. Lámala a Ing. J. Horňák. Chlapcom srdečne blahoželáme a ešte raz ďakujeme vzornú reprezentáciu školy.

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392